«« powrót

Dzień dla Słowa…

24 lutego 2020

doświadczeniem codziennego spotykania ze Słowem Jezusa   Podczas kręgu biblijnego uczestnicy „zrobili wywiad” ze św. Piotrem, na chwilę „przenieśli się” do Cezarei Filipowej i „uczestniczyli” w rozmowie Jezusa z uczniami itp. Był też czas na osobistą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, całość zwieńczyła Msza św. z udziałem Sióstr tutejszej wspólnoty. W poszczególne punkty programu czynnie zaangażowały się Siostry Postulantki. Sam pomysł spotkania zrodził się wśród uczestników kręgów biblijnych, które co miesiąc odbywają się w Domu generalnym w Krakowie. W odpowiedzi na prośby, za dwa miesiące - 25 kwietnia 2020 r. odbędzie się kolejny dzień skupienia ze Słowem Bożym. Zapraszamy.

      Kręgi biblijne odbywając się zazwyczaj w trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 19.30 (najbliższy krąg – 16 marca 2020 r.). Spotkania skierowane są do wszystkich, którzy pragną doświadczać w swoim życiu żywej obecności Słowa Jezusa i otworzyć się na Jego Miłość.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ