«« powrót

Czuwanie w Berdyczowie (Ukraina)

22 kwietnia 2024

     Oczywiście, przybyli ze swoimi opiekunami – księżmi, braćmi i siostrami zakonnymi. To nocne czuwanie rozpoczynało przygotowanie do Roku Jubileuszowego 2025 w Kościele Powszechnym. Program czuwania przewidywał: powitanie pielgrzymów, konferencję nt.: „Któż jak Bóg”, którą wygłosił ks. Mikołaj Bystrycki, adorację Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, Mszę św. z kazaniem, której przewodniczył ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej JE. Ks. Bp Witalij Krywycki, prezentację o świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze pochodzących z Ukrainy lub tutaj posługujących, gra ubogacająca na podstawie usłyszanych informacji w prezentacjach wiedzę o Świętych i modlitwa o łaskę rozpoznania swego życiowego powołania. Jednym ze Świętych, o życiu i działalności którego zapoznano uczestników, był św. ks. Zygmunt Gorazdowski. Prezentacja Założyciela Sióstr Świętego Józefa była w formie krótkiego filmiku amatorskiego, scenariusz do którego napisała s. Teona Olyanin CSSJ. Filmik został nakręcony przez sióstry józefitki i młodzież, która każdego wtorku we lwowskim domu zakonnym spotyka się na kręgach biblijnych prowadzonych przez s. Mariję Mazur CSSJ. Na nocnym czuwaniu w Berdyczowie były obecne józefitki z Szepetówki, Kijowa, Lubara, Lwowa, na czele z s. M. Mateuszą Ciszewską – Wikarią generalną Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa i s. M. Tobiaszą Siemek – Przełożoną Delegatury Ukraińskiej. Przed prezentacją św. ks. Zygmunta siostry uroczyście wniosły do świątyni relikwie swego Ojca i Założyciela. Młodzież wraz z opiekunami mieli możliwość dowiedzieć się dużo ciekawych faktów z życia Świętych, którzy gorliwie służyli Bogu i charyzmatycznie pomagali bliźnim, ludziom zamieszkującym na ukraińskich ziemiach. To z kolei było dobrą okazja do rozbudzenia w sobie pragnienia świadomego przeżywania ziemskiej pielgrzymki i rozpoznania swojego życiowego powołania i drogi realizacji życiowej misji w jedności z miłującym Panem.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ