«« powrót

Czuły i czujny – Józef w Bożej szkole

12 marca 2024

    Sesję, która odbyła się w Domu generalnym w Krakowie (8-10.03 br.) poprowadzili jezuici: o. Krzysztof Homa i o. Stanisław Łucarz, którzy przybliżali wybrane postaci z Rodu Dawida i sceny życia Jezusa, Maryi i Józefa, „namalowanych” przez ewangelistów Mateusza i Łukasza. W tej perspektywie mogłyśmy doświadczyć, jak Bóg wkracza w ich życie, jak je kształtuje i stwarza na nowo, wzywając do odpowiedzi na dar wybrania i powołania. Jakby w zwierciadle przedstawionych osób i wydarzeń, mogłyśmy zatrzymać się nad naszą miłością…, naszą osobistą odpowiedzią na Boże obdarowanie, przyjrzeć się relacji i więzi z Bogiem, ale także odkrywać potrzebę własnego nawrócenia i  pozwolenia Bogu ciągle na nowo wkraczać w nasze życie , działać w nas, dać się formować w Bożej szkole do coraz większej, piękniejszej, odpowiedzi na Bożą miłość. Trwanie w Słowie zachęcało nas do życia nim w codzienności, …przyjmować Słowo co Ciałem się staje, …. iść Jego śladem, by służyć życiu co śmierć pokonało…..i bez  żadnego lęku przekroczyć próg wieczności, gdzie czeka na nas Miłosierny Bóg Ojciec, wierny do końca Pan Życia i Śmierci, nasz Oblubieniec i nasi Święci. Bogu dzięki za ten czas łaski i Zgromadzeniu za możliwość spotykania na nowo i głębiej Świętego Józefa w gronie naszej zakonnej wspólnoty.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ