«« powrót

Relikwie św. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanktuarium św. Józefa w Warszawie

21 marca 2024

     W wypełnionym po brzegi kościele obchody rozpoczęła procesja z 43 relikwiami Świętych i Błogosławionych niesionymi przez przedstawicieli różnych zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich, prałatów i innych  duchownych, a także przez rzeszę kandydatów mających otrzymać sakrament Bierzmowania. Wśród relikwii Świętych znalazł się również relikwiarz św. Zygmunta Gorazdowskiego przyniesiony do ołtarza przez józefitki: s. Dolores, s. Mieczysławę i uczestniczących w uroczystości s. Alicję i s. Ludmiłę. Po złożeniu relikwiarzy na przygotowanym ołtarzyku, rozpoczęła się uroczysta Msza św., w której głównym celebransem był ks. Rafał Markowski – biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej. W trakcie liturgii eucharystycznej 156 młodych parafian otrzymało sakrament Bierzmowania. Tej doniosłej ceremonii towarzyszyły wymowne śpiewy do Ducha Świętego oraz niezwykłe w głębi swojej treści wezwania dwóch różnych Litanii ku czci św. Józefa. Wydarzenie to i towarzysząca mu sceneria tworzona przez 156 młodych ludzi, na których spoczęły w pełni dary Ducha Świętego, czemu w misteryjny sposób towarzyszył Patron Kościoła św. – wszystko to stwarzało niewyrażalny wprost klimat triumfu Nieba na ziemi i rozlewającej się wokół Bożej Miłości. Po Mszy św. wielu wiernych miało okazję nawiedzenia istniejącego w Sanktuarium i stale powiększającego się Relikwiarium, w którym obecnie znajduje się pewnie już ponad 200 relikwii pierwszego stopnia Świętych i Błogosławionych wskazujących zawsze na Chrystusa i będących dla wiernych wzorem do naśladowania w drodze do zbawienia. Trudno też nie wspomnieć, że w tym Sanktuarium św. Józefa od 1987 r. trwa nieprzerwanie całodobowa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Marcową Uroczystość ku czci św. Józefa  zakończyła agapa i szereg bogatych dyskusji, a także prezentacja najnowszych edycji Józefowych.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ