«« powrót

„Jak Ci dziękować, że dałeś mi tak wiele…”

20 listopada 2023

     To nie przypadek, że był to Kluczbork, gdyż tutaj wszystko się zaczęło. Życie zakonne się zaczęło, formacja się zaczęła i pierwsze śluby tu składałyśmy Bogu. Wróciłyśmy więc do „początku”. Spotkanie miało charakter modlitewny i dziękczynny za łaskę powołania, wytrwania na drodze z Jezusem w służbie Bogu w bliźnich przez 50 lat. Oprócz wspólnej modlitwy, adoracji, głębokiej ciszy, nie zabrakło też radości i miłych, często zabawnych wspomnień z życia nowicjackiego i miejsc naszej posługi (placówek). Brat Tomasz Grabiec, kapucyn z Wołczyna towarzyszył nam posługą słowa i sakramentalną, za co jesteśmy bardzo wdzięczne. To słowo trafiało do głębin naszych serc. Przeżyte dni w tej wspólnocie dodały nam nowych sił, energii i entuzjazmu ewangelicznego; rozpaliło nadzieję, że przecież jeszcze możemy wiele zrobić na Bożą chwałą i dla zbawienia ‘Ubogich Chrystusowych’. Te „nasze 50 lat” składamy w Miłosierdziu Bożym, a przyszłe dni, a może lata życia zawierzamy Jego Boskiej Opatrzności wierząc głęboko, że dalej będzie przy nas i z nami prowadząc ku Wieczności.

     Z serca dziękujemy naszej kochanej Matce za możliwość uczestniczenia w tej sesji formacyjnej. Dziękujemy też s. Joannes za prowadzenie i pięknie przygotowane spotkanie. Kochaną Matkę i s. Joannes powierzamy Bogu w naszej modlitwie”.

Złote Jubilatki

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ