«« powrót

Relikwie św. Zygmunta Gorazdowskiego w Świątyni Opatrzności Bożej

23 października 2023

     i zza granicy na czele z Przełożoną generalną m. Wandą Matysik. Wzięło w nim udział również wielu świeckich Przyjaciół, Dobroczyńców, Współpracowników Zgromadzenia, Członków „Modlitewnych Grup Świętego Józefa” i innych Stowarzyszeń oraz Krewnych sióstr józefitek. Punktem szczytowym tego wydarzenia była Eucharystia, którą wraz z Księdzem Kardynałem celebrowało 10 Kapłanów  - Przyjaciół i Współpracowników Zgromadzenia. Po Mszy św. wszyscy udali się na wspólną agapę. Uczestnicy tego uroczystego obrzędu zgromadzili się ponownie w Świątyni o godz. 15.00, aby odmówić modlitwę różańcową, a następnie poprzez modlitwę ‘Koronki ku czci św. Zygmunta Gorazdowskiego” i sakralny Akt oddania się w opiekę św. Zygmunta oddać hołd Bogu, Który obdarzył Świętego niezwykłą świętością  i chryzmatem. Ostatnim akcentem uroczystości było procesjonalne odprowadzeni relikwii Świętego i umieszczenie ich w stałym miejscu ich ekspozycji w Świątyni. Szczególnego podkreślenia domaga się bardzo solidne przygotowanie przez józefitki oprawy liturgicznej oraz śpiew chóru pod batutą s. Efraimy Szymanych.

Zdjęcia  ze strony Centrum Opatrzności

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ