«« powrót

54. Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne w Kaliszu

14 maja 2023

Kościoła Powszechnego i, że św. Józef wychodząc dzisiaj z cienia w Kościele Powszechnym, zgodnie ze wskazaniami św. Jana Pawła II, jest niejako patronem nowej Ewangelizacji w dobie zmagania się z kryzysem ojcostwa, rodziny, a nawet wiary. Tegoroczne sympozjum było m.in. próbą szukania sposobu mówienia o św. Józefie, ponieważ doświadczamy wielu zmian w Kościele i wokół nas i istnieje paląca potrzeba szukania adekwatnego języka otwierającego na Boże sprawy, prowadzącego do spotkania z Bogiem przez wstawiennictwo św. Józefa. Pierwszy wykład wygłosił ks. dr Jarosław Tomaszewski, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. W kolejnym wykładzie głos zabrał o. dr Marek Raczkiewicz, redemptorysta, pracownik Radia Watykańskiego. Wykłady wygłosili także, zgodnie z załączonym programem: ks. dr Rafał Pokrywiński z diecezji drohiczyńskiej, ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski, ks. dr Ignacio Soler, pochodzący z Hiszpani i ks. Jakub Bogacki, wiceprezes Polskiego Studium Józefologicznego. Organizatorami sympozjum byli: Polskie Studium Józefologiczne w Kaliszu, Kapituła Kolegiacka św. Józefa, Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu. W komunikatach podano wiadomość, że najbliższy Międzynarodowy Kongres Józefologiczny odbędzie się w Brazylii w Kurytybie w listopadzie 2026 r. Trudno też  nie podkreślić prawdziwie józefowej gościnności Organizatorów.

            Wśród licznych uczestników Sympozjum nie zabrakło Sióstr Świętego Józefa i członków „Modlitewnych Grup Świętego Józefa” z Krakowa, Wrocławia, Kluczborka, Polanicy Zdroju, Częstochowy, Bolkowa, Tarnowa, Jeżewa, Gliwic.

Zob. też: www.radiorodzina.kalisz.pl/54-ogolnopolskie-sympozjum-jozefologiczne-w-kaliszu

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ