«« powrót

45 lat posługi misyjnej Sióstr Świętego Józefa

11 listopada 2020

do najbardziej potrzebujących, by w duchu św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego – Założyciela Zgromadzenia, poprzez obecność i służbę, mówić wszystkim o czułej miłości Boga. Siostry katechizują dzieci i dorosłych, przygotowują do przyjęcia Sakramentów Świętych, organizują przedszkola i pomagają dzieciom ulicy. Podejmują również pracę w parafialnych szkołach różnych szczebli, zorganizowały szkołę z internatem dla dziewcząt, organizują różne kursy przygotowujące do zawodów, angażują się w obronę życia nienarodzonych dzieci. Siostry prowadzą także przychodnie zdrowia, oraz pracują jako pielęgniarki w szpitalach, także wśród trędowatych i chorych na AIDS. Z „pierwszej ekipy” posługę misyjną kontynuują dwie Siostry-S.M. Rozanna Krzyżanowska w Kongo i S.M. Rozariana Sitar w Gabonie.

S.M.Rozanna Krzyżanowska, pisze z Brazzaville: Na zaproszenie ks. bpa George Singha i w porozumieniu z ks. abpem Jerzym Ablewiczem przyjechałyśmy do Oyo i Gambomy, aby pracować wspólnie z księżmi z diecezji tarnowskiej, którzy byli tutaj od dwóch lat. Tak zaczęła się współpraca w dziele ewangelizacji i katechizacji. Kontakt z miejscową ludnością nawiązałyśmy poprzez zorganizowany kurs kroju, szycia i trykotarstwa dla kobiet i dziewcząt, a także pracę wśród chorych i w aptece. Tak budowały się wzajemne relacje i rosło zaufanie. Każda okazja była dobra, aby mówić ludziom o miłości Pana Boga.

S.M. Liliosa Romanek na misjach w Kongo jest prawie 40 lat i wspomina: Przeleciało to bardzo szybko, jak jeden dzień. Kochamy afrykański Kościół, dziękujemy Bogu za to, że daje nam siłę i łaski, że trwamy na misji. Obecnie pracuję w Makabandilou (dzielnica Brazzaville), gdzie prowadzimy szkołę z internatem dla dziewcząt. Dziękujemy za wszelką pomoc w tym dziele, gdyż formacja kobiety to formacja przyszłości kraju, rodziny i Kościoła.

     Dziękujemy Bogu za hojność otrzymanych łask. Dziękujemy różnym organizacjom i wszystkim ludziom dobrej woli - Przyjaciołom misji, którzy przez modlitwy, cierpienie i ofiary wspierają dzieło misyjne prowadzone przez Zgromadzenie. Z modlitwą w sercu i na ustach śpiewamy: Te Deum laudamus za 45 lat posługi misyjnej Sióstr Świętego Józefa na afrykańskiej ziemi.

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ