«« powrót

40-lecie posługi Sióstr Świętego Józefa na Brazylijskiej Ziemi

1 lipca 2024

 100-lecie istnienia józefickiej Rodziny Zakonnej m. Stefania Jaworska za zgoda swej Rady, podjęła decyzję posłania 4 Sióstr Misjonarek na kontynent Ameryki Południowej. 

     W czasie Jubileuszu, a w nim aktualnie trwającego Kongresu inspiracją do modlitwy, refleksji i rozważań jest przypowieść Pana Jezusa  o ziarnku gorczycy (Mk 4,26-34). Patrząc na potęgę nieśmiałych początków, nietrudno zobaczyć wielki potencjał życia i rozwoju ukryty w ziarnie, które pielęgnowane z wytrwałością, poświęceniem i odwagą, staje się powoli wielkim drzewem dającym schronienie dla wielu. Tak więc, skromne początki misji w Brazylii, karmione łaską Pana a pielęgnowane ofiarną miłością Sióstr, przynoszą wsparcie i nadzieję dla kolejnych pokoleń ewangelicznych maluczkich.

     Kongres prowadzi Przełożona generalna m. Wanda Matysik wraz z Przełożoną Delegatury Brazylijskiej s. Doris Kulik. Na spotkaniu obecne są wszystkie Siostry z 5 józefickich wspólnot Delegatury, a między nimi 3 pierwsze Misjonarki: s. Arkadia Ważna, s. Inwiolata Leśniak i s. Ilona Kołtoń oraz łącząca się z Siostrami duchowo i wirtualnie s. Seweryna Wiejaczka, obecnie przebywającą we wspólnocie sióstr Domu prowincjalnego w Tarnowie. Trwanie Kongresu jest przewidziane do 2 lipca br. W poszczególne dni są rozważane następujące tematy: „Źródło życia”, „Siewcy ziarna”, „Czas obumierania”, „Nadzieja owocowania”. W części historycznej, którą prowadziła s. Maria Dominika został wykorzystany: „Rys historyczny Delegatury Brazylijskiej Sióstr Świętego Józefa”, przygotowany w formie prezentacji przez s. Zachariaszę Kalinowską. Prezentacja ta, ukazując twórcze zaangażowanie Sióstr i realizację wyobraźni miłosierdzia w rzeczywistości misyjnego życia, wywołała w Siostrach wiele wspomnień i ożywionych świadectw.

     Siostry Delegatury dziękują  Bogu, Zgromadzeniu i wszystkim Ofiarodawcom, Dobrodziejom i Przyjaciołom misji za wielorakie wsparcie świadczone im przez 40 lat ich posługi w Brazylii. Wszystkie dziękczynne intencje Siostry złożyły na Ołtarzu podczas Eucharystii sprawowanej przez ks. Claudio Gomes dos Santos MIC w kościele parafialnym pw. św. Jerzego w Kurytybie.

s. Dominika Kulik CSSJ

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ