Serwis informacyjny Aktualności diecezjalne Archiwum serwisu Radio Watykańskie Dziennik RV
Wypowiedzi i aud. cykliczne RV Wiadomości: Opoka i RV IAR Kalendarium Liturgia na dziś
Nowości na naszych stronach Ogłoszenia


Nowi święci Kościoła - zakończenie Synodu i Roku Eucharystii

Watykan, 24.10.2005

Benedykt XVI dokonał wczoraj (23.10) uroczystego zamknięcia Roku Eucharystii i XI Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów. Podczas liturgii w Watykanie kanonizował 5 błogosławionych, w tym dwóch Polaków.

„Święty Józef Bilczewski był człowiekiem modlitwy – mówił Papież. Msza św., Liturgia Godzin, medytacja, różaniec i inne praktyki religijne wyznaczały rytm jego dni. Szczególnie wiele czasu poświęcał adoracji eucharystycznej”.

Ojciec Święty podkreślił głęboką znajomość teologii połączoną z osobistą pobożnością zmarłego w 1923 r. metropolity Lwowa obrządku łacińskiego. Dzięki temu stał się on przykładem dla kapłanów i świadkiem dla wszystkich wiernych.

„Również święty Zygmunt Gorazdowski zasłynął swoją pobożnością opartą o sprawowanie i adorację Eucharystii – powiedział Papież. Przeżywanie Ofiary Chrystusa prowadziło go ku chorym, biednym i potrzebującym”.

Święty Zygmunt Gorazdowski zmarł we Lwowie w 1920 r. Benedykt XVI wspomniał, że był on założycielem Towarzystwa „Bonus Pastor” dla kapłanów, zgromadzenia Sióstr świętego Józefa oraz wielu dzieł charytatywnych. Zawsze kierował się duchem wspólnoty, który w pełni objawia Eucharystia.

Prostota i wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza najuboższych cechowały również chilijskiego jezuitę, świętego Alberta Hurtado. Zmarł mając 51 lat, w 1952 roku.

„Formacja otrzymana w Towarzystwie Jezusowym, wzmocniona na modlitwie i eucharystycznej adoracji pozwoliła mu poddać się Chrystusowi i stać się człowiekiem prawdziwie kontemplatywnym w działaniu – mówił papież. Założył ruch społeczny Ogniska Chrystusa dla najbardziej potrzebujących i bezdomnych, tworząc dla nich środowisko rodzinne, pełne ludzkiego ciepła”.

Święty Kajetan Catanoso był krzewicielem kultu i apostolatu Najświętszego Oblicza Chrystusa. Pod tym wezwaniem założył zgromadzenie sióstr, któremu przekazał swój charyzmat miłosierdzia, poświęcenia i pokory. Zmarł w 1963 r.

„Codzienna Msza i częsta adoracja Najświętszego Sakramentu ołtarza – powiedział w homilii Papież – stanowiły duszę jego kapłańskiej posługi: z żarliwą i niezmordowaną miłością duszpasterską oddawał się on posłudze słowa, katechezy, konfesjonału, ubogim, chorym i trosce o powołania kapłańskie.

Święty Feliks z Nikozji na Sycylii, pokorny brat kapucyn, dzięki wytrwałej modlitwie osiągnął wyjątkową mądrość serca. Zmarł w 1787 roku.

„Brat Feliks – mówił Ojciec Święty – pomaga nam odkryć wartość małych rzeczy, które wzbogacają życie i uczą nas doceniać znaczenie rodziny i posługi braciom, ukazując, że prawdziwa i trwała radość, której łaknie serce każdej istoty ludzkiej, jest owocem miłości”.

Nawiązując do zakończonego Synodu Benedykt XVI wyraził solidarność z Biskupami w Chinach. Brak ich przedstawicieli przyjęliśmy z prawdziwym bólem – powiedział Papież. „Chcę jednak zapewnić wszystkich chińskich hierarchów, że otaczamy modlitwą zarówno ich, jak też ich księży i wiernych. Nosimy w sercu naznaczoną cierpieniem drogę wspólnot powierzonych ich pasterskiej trosce: ona nie pozostanie bezowocna, gdyż jest udziałem w Tajemnicy paschalnej, w chwale Ojca”.

Papież podkreślił, że kontemplacja Eucharystii winna prowadzić wszystkich, zwłaszcza księży do odnowienia swej wierności powołaniu i do rozbudzenia ducha misyjnego. Skłania do tego również obchodzona wczoraj Niedziela Misyjna.

Wczorajsza liturgia była pierwszą Mszą kanonizacyjną, sprawowaną przez Benedykta XVI. W uroczystościach wzięło udział blisko 70 tysięcy wiernych. Kanonizację drugiego w historii Chilijczyka świętowało w Rzymie 10 tys. jego rodaków, wraz z oficjalną delegacją państwową z prezydentem Chile, przewodniczącymi obu izb tamtejszego parlamentu i ministrem spraw zagranicznych. Polskie władze reprezentowała ambasador Hanna Suchocka. Na Placu świętego Piotra było także 300 sióstr józefitek oraz ponad 3 tysiące pielgrzymów z Polski i Ukrainy. Delegację Episkopatu Polski tworzyli kardynałowie Józef Glemp i Henryk Gulbinowicz oraz arcybiskupi Stanisław Dziwisz i Henryk Muszyński. Przybył również obecny arcybiskup lwowski obrządku łacińskiego, kardynał Marian Jaworski ze swym biskupem pomocniczym.

(rv-jp/zs © Radio Vaticana 2005) wyślij znajomym
Zobacz także:
Anioł Pański z Papieżem w dniu zakończenia Synodu
Przesłanie synodalne do biskupów z Chin
Kard. Scola: podsumowanie Synodu
Kard. Sepe: 2 spośród 5 miliardów ludzi u stołu eucharystycznego
Kanonizacja: Kajetan Catanoso - sylwetka
Kanonizacja: Feliks z Nikozji - sylwetka
Synod Biskupów: Propositiones
Obrady synodalne: dwie ostatnie kongregacje generalne
Chile: czuwanie przed kanonizacją bł. Alberta Hurtado
Ukazało się orędzie Synodu nt. Eucharystii
Komentarze internautów:

Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Integracja Europejska | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Nowości na naszych stronach | PDA | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła |