Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
 

«« powrót

Tarnopolskie „Te Deum laudamus”

13 września 2017

Koncelebransami byli również Ks. Marian Muzyka, wikariusz w Tarnopolu oraz Ks. Kazimierz, który kiedyś pracował w parafii i Ks. Piotr pochodzący z Tarnopola. Na uroczystość przybyła Siostra Wikaria generalna S.M. Wanda Matysik, która kilkanaście lat temu pracowała w Tarnopolu, S.M. Tobiasza Siemek – Przełożona Delegatury Ukraińskiej oraz Siostry, przedstawicielki ze wspólnot na Ukrainie, a wśród nich również te, które na przestrzeni 25 lat pełniły posługę w Tarnopolu. Na Mszy św. zgromadziła się wspólnota parafialna, aby wraz z Kapłanami i Siostrami Józefitkami wielbić Boga. Siostry tarnopolskiej wspólnoty wraz z wiernymi pięknie przygotowały liturgię. Słowa wdzięczności za posługę Sióstr wyraził Ks. Proboszcz Andrzej Malig jak również Parafianie, podkreślając ich ofiarność i dobro, które czyniły i czynią, jak również radość z pełnienia powierzonej im misji. O początkach posługi Sióstr Świętego Józefa w Tarnopolu wspomniał Ks. Alfons Górowski, wyrażając wdzięczność Zgromadzeniu za pracę w tarnopolskiej parafii. Na koniec S.M. Tobiasza podziękowała Kapłanom, Zgromadzeniu oraz Parafianom za wszelkie dobro i za troskę o wspólnotę w Tarnopolu. Skierowała również słowa wdzięczności do Sióstr, które pełniły i pełnią posługę w tutejszej parafii. Uwielbiając Boga, wspólnie modliliśmy się o dar nowych powołań. Po Mszy św. Siostry wraz z Kapłanami i zaproszonymi Gośćmi spotkali się na plebanii na wspólnym posiłku. Na początku każdy został obdarowany myślą Ojca Założyciela – św. Zygmunta Gorazdowskiego, która była umieszczona w symbolicznej róży. Wspólne spotkanie przebiegało w atmosferze rodzinności, prostoty i radości. Nie zabrakło wspomnień i pieśni ukraińskich i polskich wyśpiewanych przy akompaniamencie gitary.

S. Tobiasza Siemek CSSJ

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ