Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
 

«« powrót

Śluby Wieczyste w Kinshasa

5 lipca 2018

na całe życie. Przedstawicielki naszych wspólnot: S. Leticja Niemczura CSSJ - Przełożona Delegatury Afrykańskiej, S. Liliosa Romanek CSSJ i inne Józefitki obecne w Kinshasa  wzięły udział w tej Uroczystości. W niedzielę 1 Lipca 2018 r. podczas Mszy św. celebrowanej pod przewodnictwem Ks. bpa Timothée Bodika a koncelebrowanej przez 20 Księży, na ręce S. Leticji ─ Delegatki naszej Matki Generalnej, złożyły Śluby Wieczyste w naszej Rodzinie zakonnej Sióstr Świętego Józefa wspomniane wyżej dwie Siostry. Zgromadzenie, a szczególnie Delegatura Afrykańska, cieszy się z tych dwóch młodych serc, które w dzisiejszym świecie zostawiły wszystko, aby pójść za Jezusem czystym, posłusznym i ubogim, wpatrzone w postać Założyciela Zgromadzenia - św. Zygmunta Gorazdowskiego, co został szczególnie wyakcentowane w homilii. Rodziny Sióstr w akcie błogosławieństwa oddały swe córki Bogu. Jest to zawsze moment, który wyciska łzy. Wzrusza wiara Rodziców i ich nie tylko zaofiarowanie córki Panu Bogu, ale też rezygnacja z całego posagu, który otrzymaliby, gdyby córka wychodziła za mąż. Po Eucharystii, jak to już bywa, druga część święta stanowił skromny, ale dobry posiłek zorganizowany w naszej wspólnocie. Wszyscy więc spotkaliśmy się przy wspólnym stole. Każdy znalazł coś dla siebie, a i nie zabrakło dla biednych, którzy licznie przybyli pod naszą bramę. Myślę, że nasz św. Ojciec Zygmunt był z nami i był zadowolony ─ On nam przypomniał sens naszego powołania poprzez tych ubogich, których tu nie brakuje, ponieważ sytuacja społeczna i ekonomiczna jest tu bardzo trudna. Dziękujemy za pamięć modlitewną i za pomoc materialną. Serdecznie pozdrawiamy z Kinsahsa.

S. M. Liliosa Romanek CSSJ

Siostry uczestniczące w UroczystościSiostry uczestniczące w Uroczystości
„Oto jestem Panie bo mnie wezwałeś”„Oto jestem Panie bo mnie wezwałeś”
Psalm responsoryjnyPsalm responsoryjny
Taniec na „Chwała na wysokości Bogu”Taniec na „Chwała na wysokości Bogu”
Litania do Wszystkich ŚwiętychLitania do Wszystkich Świętych
Akt Profesji S. M. AdéleAkt Profesji S. M. Adéle
Akt Profesji S. M. MartheAkt Profesji S. M. Marthe
Potwierdzenie całkowitej przynależności do ZgromadzeniaPotwierdzenie całkowitej przynależności do Zgromadzenia
Procesja z darami ofiarnymiProcesja z darami ofiarnymi
Wspólne świętowanieWspólne świętowanie
   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ