Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
 

«« powrót

Sesja formacyjna i modlitewne Jerycho

25 września 2017

modlitewnym spotkaniu w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie na Osiedlu Oficerskim.

     Oto słowa wprowadzające w modlitewne Jerycho wygłoszone przez Przełożoną Generalną M. Janę Przetak: Tą uroczystą Eucharystią rozpoczniemy modlitewne Jerycho. Nawiązuje ono do wydarzenia opisanego w Biblii. Opowiada o tym, jak następca Mojżesza Jozue, który wprowadzał Izraelitów do Ziemi Obiecanej, otrzymał od Boga obietnicę, że odda miasto Jerycho w jego ręce. Zgodnie z Bożym nakazem, przez sześć dni, Izraelici mieli w milczeniu jeden raz okrążać miasto. Siódmego dnia mieli okrążyć miasto siedem razy i na znak dany przez Jozuego „wznieść okrzyk wojenny”. Gdy to uczynili, „mury rozpadły się na miejscu i tak zajęli miasto”. Zainspirowane tym biblijnym wydarzeniem, przez sześć pierwszych czwartków miesiąca, w każdym domu zakonnym Zgromadzenia, przez jedną godzinę trwałyśmy na modlitwie wspólnotowej, w milczeniu adorując Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie; trwałyśmy przed Panem z pragnieniem w sercu, by Bóg nas uwolnił, wyzwolił i wprowadził w głębszą relację ze sobą. Dziś spotykamy się siódmy raz na siedmiogodzinnym modlitewnym czuwaniu „wśród okrzyków radości i uwielbienia”. Chcemy donośnie i z wielką radością wołać do Boga i dziękować Mu głośno, za wielkie rzeczy jakie czyni w życiu każdej z nas i w naszym Zgromadzeniu, a także wobec tych, których stawia na naszej drodze. Podejmując tę formę modlitwy, pragniemy otwierać się na wszechmoc Bożą, która burzy mury oddzielające nas od Niego i pozwala Bogu w nas zwyciężać. Chcemy też dziękować za nowe powołania i błagać Boga o to, by dziewczęta, które powołuje do naszej Rodziny zakonnej wspierał swoją łaską, aby otworzyły się na ten wielki dar i mocą doświadczanej Bożej miłości potrafiły przezwyciężyć wszystkie trudności i pójść za głosem powołania.

     Modlitewne Jerycho jak Bożą klamrą zostało spięte celebracją Eucharystii przedzielonych Adoracją Najświętszego Sakramentu, nabożeństwem różańcowym i „Drogą światła”.

 

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ