Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
 

«« powrót

Postępujcie w sposób godny powołania…

16 maja 2017

z uwzględnieniem  specyfiki duchowości i charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa. W czasie kolejnych spotkań zostały przybliżone zagadnienia: posługa przełożonych, rozeznawanie wspólnotowe, rozwiązywanie konfliktów we wspólnocie, formacja permanentna.

     Pod koniec ostatniego spotkania podsumowania dokonała Matka Jana Przetak podkreślając duchowy wymiar posługi przełożeństwa, w którym osobista, oblubieńcza więź z Panem zajmuje centralne miejsce. Zapewniła zarazem o duchowej więzi i siostrzanej jedności. Siostry zaś dziękując za bogactwo i owocność tego czasu, jako szczególnie cenne wymieniały: ostatnie spotkanie tchnące świeżością odnowy i duchem Nowej Ewangelizacji oraz posługę Sióstr Józefitek podczas formacji: S. Prowincjalnej Ewy Mazurek CSSJ,  S. Prowincjalnej Mateuszy Ciszewskiej CSSJ, S. Władysławy Krasiczyńskiej CSSJ i S. Bnenedykty Cesarczyk CSSJ.

     Niech będzie Bóg uwielbiony za czas formacji, w którym On sam przemawiał do serc, formował je tak, abyśmy postępowały w sposób godny powołania, jakim zostałyśmy wezwane, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, podnosząc siebie nawzajem
w miłości. (
por.  Ef 4, 1b-2)

S. Pacyfika Pławecka CSSJ

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ