Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
 

«« powrót

Nowa ewangelizacja w wychowaniu i katechezie

3 maja 2017

     Siostry podczas nauk i warsztatów dzieliły się wiedzą i doświadczeniem, jednak szczególnie poruszające były świadectwa osobistych spotkań z Jezusem Zmartwychwstałym, żyjącym i działającym dziś. Bardzo cenne były także słowa O. Ludwika Mycielskiego OSB, który mówiąc o miłości podkreślał m.in., że jesteśmy architektami i budowniczymi Kościoła, „podnosząc siebie nawzajem w miłości” Ef 4 1-2 (gr. anechómenoi allēlōn en agápē); w miejsce-„znosząc siebie nawzajem w miłości”. Dlaczego tak ważna jest nowa ewangelizacja?

     Ponieważ dziś człowiek ochrzczony zapomniał o swojej wielkiej godności dziecka Bożego. Nie zna Boga, nie wie, że jest przez Niego kochany. Pewność tej miłości, tego, że jestem ukochaną córką Ojca, przynagla mnie, by swoją postawą, gestem, spojrzeniem czy  słowem przekazać tą Dobrą Nowinę, mojej siostrze, wychowankowi, temu, kogo Bóg dziś stawia na mojej drodze.

Bóg Cię kocha bezwarunkowo, odwiecznie;

Twój grzech wziął na siebie, umarł na krzyżu, by Cię Zbawić,

On żyje, działa w Twoim życiu,

 jest dziś przy Tobie, by Cię uświęcać, umacniać, uwalniać.

     Wyrażamy wdzięczność Panu Bogu za ten czas, a także naszej Matce Janie Przetak, S. Wirginei Pasternak i Siostrom z Zarządu Generalnego za zlecenie przygotowania i przeprowadzenia jej przez nasze współsiostry – S. Benedyktę Cesarczyk i S. Natanę Świerad.

Św. Zygmuncie ucz nas takiej miłości do braci, by każdy czuł w głębi serca,
 że jest przez Boga miłowany.

S. Maria Brygida Zioło CSSJ

   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ